Cảm nhận Huế qua dấu ấn thời gian

0 Thanh Niên

Cố đô Huế - Dấu ấn thời gian (NXB Đại học Huế) là công trình nghiên cứu thứ ba, tiếp theo 2 ấn bản Dấu tích văn hóa thời Nguyễn (in năm 1996 và 2 lần tái bản có bổ sung năm 1998, 2000); Giữ hồn cho Huế (2006) của nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Vĩnh.

Cảm nhận Huế qua dấu ấn thời gian

Sách gồm 19 tham luận ở các hội thảo khoa học trong và ngoài nước có giá trị cao, tiếp tục khẳng định sự cống hiến không ngưng nghỉ trong công cuộc chung vì xứ Huế dấu yêu.

Nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Vĩnh đặc biệt sớm tiên phong chuyên tâm đưa ngành thực địa học vào công việc khảo sát điền dã, thực hiện nhiều chuyến đi đến những di tích lịch sử có nguy cơ chìm khuất để xác minh, đánh thức, hồi quang góp phần phục dựng những giá trị văn hóa của cảnh quan, chứng tích. Ông đã được Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế nhiều lần mời tham gia vào Hội đồng giám định cổ vật. Hiện ông là thành viên sáng lập Hội Nghiên cứu và phát triển di sản văn hóa Huế năm 2020.

Cũng từ những chuyến điền dã, phỏng vấn các nhân chứng, ông đã thu thập, lưu giữ được nhiều tư liệu quý báu, độc đáo. Hiện nay, nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Vĩnh được xem là người có bộ sưu tập tài liệu quý giá về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bộ sưu tập tư liệu về giáo dục với mong muốn đóng góp vào Bảo tàng Giáo dục Huế sau này.

Bằng tấm lòng tha thiết yêu các di sản văn hóa dân tộc, ông đã nhiệt thành hiến tặng nhiều hiện vật, tư liệu lịch sử quý hiếm cho các bảo tàng, cá nhân trong ngoài tỉnh, đồng thời tích cực tham gia ý kiến, cung cấp tư liệu cho các bảo tàng thực hiện các cuộc trưng bày di sản văn hóa Huế cũng như được mời báo cáo các chuyên đề về cổ vật, di tích lịch sử văn hóa Huế cho các lớp sinh viên. Hồ Vĩnh còn tận tâm, nhiệt tình giúp một số nghiên cứu sinh trong và ngoài nước hoàn thành xuất sắc các luận án tiến sĩ về đề tài di sản văn hóa Huế.

Tác phẩm Cố đô Huế - Dấu ấn thời gian với văn phong mạch lạc, khúc chiết cùng những lượng thông tin chính xác, sự kiện quý giá được phát hiện, khám phá, nghiên cứu chắt lọc, tinh tế đã giúp người đọc cảm nhận sâu sắc cố đô Huế thân yêu.

Những người yêu Huế hy vọng và tin tưởng nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Vĩnh sẽ còn tiếp tục phát hiện, khám phá những công trình, di sản khác từ cố đô Huế văn vật, đẹp và thơ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm