Cân nhắc công bố vì sợ... ảnh hưởng lợi ích quốc gia

Cân nhắc công bố vì sợ... ảnh hưởng lợi ích quốc gia

09:31 23/04/2016 1

Hôm qua 22.4, lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội (KHXH) VN và Học viện KHXH đã gặp gỡ báo chí để giải thích về hoạt động đào tạo tiến sĩ sau khi bị dư luận cho rằng học viện là “lò” đào tạo tiến sĩ, chạy đua số lượng chứ không quan tâm tới chất lượng.