Các cán bộ của TP.Đà Nẵng trong kỳ họp HĐND cuối năm 2015 - Ảnh: Hoàng Sơn

Cán bộ Đà Nẵng 'hưu non' sẽ được trợ cấp lương

19:42 24/02/2016 0

Chiều 24.2, Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết, ngoài chính sách hỗ trợ do Chính phủ quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, những cán bộ nghỉ hưu trước tuổi sẽ được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.