Cán bộ thanh tra chống tham nhũng sẽ chuyển vị trí công tác 3 - 5 năm/lần

0 Thanh Niên

Theo Thông tư 03/2021/TT-TTCP, có 6 vị trí công tác tại TTCP sẽ phải chuyển đổi công tác định kỳ trong thời gian từ 3 - 5 năm.

Tổng thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ký ban hành Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại TTCP và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Thông tư này áp dụng đối với TTCP và các đơn vị trực thuộc TTCP; thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; thanh tra sở; ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo Thông tư 03, có 6 vị trí công tác tại TTCP sẽ phải chuyển đổi công tác định kỳ trong thời gian từ 3 - 5 năm, gồm: vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; vị trí làm công tác khác được quy định tại khoản 2 điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng, chống tham nhũng.

Đối với chính quyền địa phương, danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương, gồm: vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Thông tư 03 có hiệu lực thi hành từ ngày 20.11, thay thế Thông tư số 10/2014 của TTCP.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm