can ke 2018 thi truong o to an binh bat dong cho giam thue 14193