Những căn phòng... F5

Những căn phòng... F5

11:10 03/10/2012 0

Gọi là phòng F5 (trên bàn phím máy tính, F5 có nghĩa là làm mới - PV) vì nơi đây đem lại những đổi mới đáng kể cho giới trẻ văn phòng khi tìm đến.