cao dang that the

Vào đại học dễ cũng là nguyên nhân khiến học sinh không chọn cao đẳng	 /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Khó như... trượt đại học: Cao đẳng thất thế

4
Giữa lúc tuyển sinh đang 'nóng', thu hút sự quan tâm của hàng triệu thí sinh nhưng đến nay, Bộ LĐ-TB-XH vẫn chưa công bố chính thức quy chế tuyển sinh CĐ, cũng như chưa có văn bản hướng dẫn.