/// Ảnh: Trung Hiếu

TP.HCM chừng nào mới hết ngập, người dân mới hết lội nước?

16:35 07/12/2017 1

Hễ mưa là ngập và nhiều tuyến đường biến thành sông trong những ngày triều cường. Thậm chí, nhiều con đường không mưa cũng ngập. Bài toán chống ngập chưa biết khi nào mới được giải đáp rốt ráo. Trong khi họp HĐND TP.HCM, Thanh Niên đã đặt câu hỏi này với Phó ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM.