Cấp điện cho thôn Nước Chạch, Nước Như

0

Công ty Điện lực Quảng Ngãi vừa phối hợp các đơn vị liên quan đóng điện nghiệm thu công trình đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp.

Cấp điện cho thôn Nước Chạch, Nước Như

Công trình cấp điện cho thôn Nước Chạch, Nước Như xã Ba Xa thuộc công trình cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020.

Khối lượng công trình gồm: Xây dựng mới 2,377km đường dây trung áp 22kV; 2,314km đường dây hạ áp và 3 TBA với tổng dung lượng 94,5 kVA.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm