Làng chài tại xã đảo Nhơn Châu

Kéo cáp điện ngầm xuyên biển ra đảo Nhơn Châu

13:02 18/09/2016 0

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu (TP.Quy Nhơn) từ lưới điện quốc gia bằng cáp ngầm xuyên biển.