SAWACO tích cực và thiện chí bảo vệ quyền lợi khách hàng

SAWACO tích cực và thiện chí bảo vệ quyền lợi khách hàng

09:00 01/12/2021 0

SAWACO tích cực chủ động tăng cường kết nối, giao tiếp với khách hàng, tập trung nhân lực cho công tác dịch vụ khách hàng; trong giải quyết khiếu nại khách hàng luôn đứng trên quan điểm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giải thích rõ ràng, cụ thể với khách hàng, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm.

Ngành nước TP.HCM rục rịch chuyển đổi số

Ngành nước TP.HCM rục rịch chuyển đổi số

09:00 11/10/2021 0

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh là nhiệm vụ trọng tâm đang được Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tập trung triển khai.