Hãy bước ra khỏi phòng lạnh

Hãy bước ra khỏi phòng lạnh

06:10 06/08/2022 1

Việc cấp phép xây dựng nhà riêng lẻ tại TP.HCM đang rối vì 'khoảng lùi kiến trúc' lại một lần nữa khơi dậy vấn đề 'làm luật trong phòng lạnh' mà dư luận từng nhiều lần lên tiếng.