/// Reuters

Dầu thô Mỹ chảy mạnh về châu Á

11:03 26/01/2017 0

Sản phẩm từ Southern Green Canyon và Mars Blend vừa được thêm vào danh sách dầu thô Mỹ đang thách thức sự thống trị của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thị trường dầu lớn nhất thế giới.