catalonia bat tuan madrid

Catalonia sẵn sàng trái lệnh Madrid

Catalonia sẵn sàng trái lệnh Madrid

0

Catalonia tuyên bố sẽ bất tuân lệnh bất chấp nỗ lực áp đặt lệnh kiểm soát trực tiếp lên vùng này của chính quyền trung ương Tây Ban Nha.