cau chuyen thu tu

Hồi âm của những người đồng hành

Hồi âm của những người đồng hành

0
Báo Thanh Niên số ra ngày 28/9/2005 trong mục Câu chuyện thứ tư, tôi viết về cuộc hội thảo khoa học do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức tại TP.HCM nhân 40 năm ngày Công đồng Vatican II kết thúc và 25 năm ngày Hội đồng Giám mục Việt Nam ra bức thư chung (1980).
Tuần lễ chót của năm 2004 - Một cái nhìn chung

Tuần lễ chót của năm 2004 - Một cái nhìn chung

0
Năm 2004 đang đi vào những ngày chót. Mục “Câu chuyện thứ tư” kỳ này như câu chuyện tuần chót của năm dương lịch.
Năm 2004, xét riêng đối với Việt Nam, là năm sôi động, một năm làm nhiệm vụ chuẩn bị cho năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm đầu thế kỷ XXI những tiền đề không chỉ để phát triển bình thường mà đột xuất.