Cầu đi bộ gỗ lim bên sông Hương chính thức khánh thành

Cầu đi bộ gỗ lim bên sông Hương chính thức khánh thành

0
Chiều 15.1.2019, UBND TP. Huế và Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) đã tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng công trình dự án thí điểm xây dựng hệ thống mạng lưới kết nối tuyến đường đi bộ phía bờ nam sông Hương.