cay xa xu

Một góc phía trước lăng Khải Định (Huế) /// Ảnh: Khả Hòa

Miền rêu phủ...

0
Trên những dấu vết của đền đài dường như nghe được cả trăm năm với lời cỏ cây xa xưa vọng lại.