Cách quản lý khôn ngoan là không cần chấm công?

Cách quản lý khôn ngoan là không cần chấm công?

15:39 10/10/2014 2

Quản lý nhân sự sao cho hiệu quả luôn là vấn đề trọng tâm của các công ty, tập đoàn. Bởi khi người lao động hạnh phúc với môi trường làm việc thì họ mới có khả năng sáng tạo và đem lại hiệu quả cao trong công việc.