Trường Việt Thanh cũ - Người quản lý mới

Trường Việt Thanh cũ - Người quản lý mới

08:00 19/06/2019 0

Trường THCS-THPT Việt Thanh vừa có những nhà đầu tư mới. Những nhà đầu tư này tuy mới, nhưng lại là người cũ của một trường học khác. Họ là những người quản lý, giáo viên của Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (cơ sở 3B).