cham soc suc nghe quoc te

<i class="e-mag"></i>Khoa học, công nghệ tiếp tục đổi mới, phát triển - Đời sống người dân được nâng lên

Khoa học, công nghệ tiếp tục đổi mới, phát triển - Đời sống người dân được nâng lên

0
Trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã chứng kiến, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đóng góp tích cực hơn trong nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Gộp "sổ đỏ", "sổ hồng" vào một giấy chứng nhận

Gộp "sổ đỏ", "sổ hồng" vào một giấy chứng nhận

0
Ngày 29.9, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông báo nội dung phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 9. Theo ông Nguyễn Kinh Quốc, người phát ngôn của Thủ tướng, các thành viên chính phủ đã nghe và thảo luận về hai đề án điều chỉnh học phí và cơ chế thu dịch vụ y tế; thảo luận về nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; dự thảo nghị quyết của Chính phủ về quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự thảo Luật Đăng ký bất động sản.