Phần mềm chống gian lận thi cử

Phần mềm chống gian lận thi cử

07:20 11/05/2022 0

Để chống gian lận trong thi cử, đặc biệt là thi trực tuyến, một nhóm bạn trẻ là cựu sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông đã sáng chế ra phần mềm có khả năng phát hiện được 80% các hành vi gian lận trong thi cử.