Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định năm 2019 việc giải quyết hồ sơ ở cơ quan này sẽ có những tiến triển so với trước  /// Ảnh: Ngọc Dương

‘Bắt bệnh’ chậm trễ giải quyết hồ sơ

19:01 06/03/2019 0

Trong năm 2019, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ xây dựng 20 quy trình liên thông với sở ngành và đề ra quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra chậm trễ giải quyết hồ sơ ở cơ quan này.

Hơn 2 năm nay, bà Bùi Thị Hòa ôm chồng hồ sơ đề nghị mua 8 m2 sàn nước nhưng chưa được giải quyết /// Ảnh: Trung Hiếu

Khi hành chính 'hành' dân

05:24 28/09/2018 2

Nhiều vụ việc liên quan đến các thủ tục, hồ sơ... khiến người dân bị 'hành' kéo dài, quá mệt mỏi!