Châu Đình Viển nhận bằng khen trong kỳ thi tay nghề thành phố /// TRUNG KIÊN

Chàng trai trường nghề mê nghiên cứu khoa học

0
Trong quá trình học nghề điện - điện tử ở trường, Châu Đình Viển có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có đề tài chế tạo ra mô hình thực hành đạt giải cấp thành phố và chuẩn bị thi cấp quốc gia.