channel newasia

Nhiều doanh nghiệp ASEAN chưa sẵn sàng cho AEC

Nhiều doanh nghiệp ASEAN chưa sẵn sàng cho AEC

0
Ngày 6.6, kênh Channel NewAsia (CNA) dẫn kết quả khảo sát do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thực hiện cho thấy chỉ còn một năm nữa thì Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) trở thành hiện thực, nhưng 55% trong số đại diện 380 doanh nghiệp ở Đông Nam Á tham gia khảo sát chưa nhận thức rõ về AEC.