Một bức tượng trong cụm tượng đài Chiến thắng tại TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, bị gãy đổ trong tối 9.8 
 /// Ảnh: Thanh Bắc

Cảnh báo chất lượng tượng đài

3
Chuyện tượng đài Chiến thắng Bắc Kạn bị ngã đổ mới đây không phải là trường hợp duy nhất, mà chính xác là trường hợp mới nhất nói lên chất lượng thi công các công trình kiểu này.