Đầu tư 3.200 tỉ đồng chống ngập cho Nha Trang

Đầu tư 3.200 tỉ đồng chống ngập cho Nha Trang

06:38 19/02/2022 0

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đầu tư 3.200 tỉ đồng chống ngập cho Nha Trang.