Vương quốc Phù Nam: Thương cảng cổ Óc Eo

Vương quốc Phù Nam: Thương cảng cổ Óc Eo

06:27 18/07/2022 0

Theo thư tịch cổ, Óc Eo nằm trong vùng có tên gọi là Naravaranagara (Na Phật Na). Không ảnh của các nhà khảo cổ học người Pháp phát hiện một con kênh thẳng tắp dài 100 km nối Óc Eo với Châu Đốc; một hệ thống sông cắt ngang, nối trục kênh chính với biển là chuỗi 5 kênh nối Châu Đốc với Angkor Borei (Campuchia).

Kênh Vĩnh Tế nhìn từ núi Sam (Vĩnh Tế sơn) thuộc địa phận Châu Đốc, An Giang /// ẢNH: TƯ LIỆU

Vị vua nào đã ban tên Vĩnh Tế cho con kênh nổi tiếng?

11:00 11/09/2021 2

Kênh đào Vĩnh Tế là một công trình vĩ đại của quân và dân vùng biên giới Việt - Miên hồi đầu triều Nguyễn. Gần 200 năm qua, kênh Vĩnh Tế vẫn phát huy tác dụng với nông nghiệp và thương mại của cả một vùng biên viễn phía Tây Nam.