Châu Nam Cực trước mối lo đại dịch

Châu Nam Cực trước mối lo đại dịch

0
Đến nay, châu Nam Cực là lục địa duy nhất trên trái đất chưa bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, do đó cuộc sống của khoảng 4.000 người ở đây vẫn diễn ra bình thường, theo tờ The Washington Post.