Minh họa: DAD

Ở nhà rể

05:26 28/09/2015 4

Hầu chồng khổ một thì ở nhà con rể hại não mười. Nhưng vì cháu, nên bà đành cố vậy!