Một lớp giảng thuyết ưu sinh ở Pháp  /// Public Library

Thời kỳ đen tối của thuyết ưu sinh

08:52 20/08/2017 0

Kho tư liệu về thời kỳ lây lan của thuyết ưu sinh được công bố sau một thế kỷ bị che giấu, bóc trần giai đoạn đen tối mà thế giới muốn quên lãng.

Núi lửa đã xé toạc Úc và New Zealand?

Núi lửa đã xé toạc Úc và New Zealand?

05:23 16/07/2015 0

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học New South Wales đã phát hiện 4 núi lửa ngầm nằm sâu trong lòng biển dọc theo ngoài khơi thành phố Sydney của Úc.