Thầy giáo, học trò và… que diêm

Thầy giáo, học trò và… que diêm

07:53 29/04/2016 6

Không biết quẹt que diêm làm sao cho cháy cũng là việc bình thường. Nhưng khi người truyền nghề cố tình quẹt 3 que nhưng các em không chịu quan sát để học theo, đó là cái dở của sự đại khái.