/// Minh họa: tuấn anh

Nhàn đàm: Ngọt bùi chè đỗ đãi

06:32 21/02/2021 0

Người dân làng Thanh thường nấu một số món chè truyền thống, như chè con ong, chè kho, chè đỗ đãi trong những ngày đón năm mới. Món chè mà tôi thích nhất khi còn nhỏ, đó là chè đỗ đãi.