Chỉ 50% người bán hàng đa cấp kiếm được tiền

0 Thanh Niên Online

Báo cáo từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cho thấy chỉ có hơn 500.000 người tham gia bán hàng đa cấp trong năm 2019 có doanh thu, hoa hồng.

Chỉ có 50% số người đăng ký bán hàng đa cấp có hoa hồng trong năm 2019 /// Ảnh: Đ.Ngọc Thạch
Chỉ có 50% số người đăng ký bán hàng đa cấp có hoa hồng trong năm 2019
Ảnh: Đ.Ngọc Thạch

Trong năm 2019, có 3 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Bên cạnh đó, có 4 doanh nghiệp chủ động chấm dứt hoạt động và 5 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động vì không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định. Tính chung đến tháng 2 năm nay, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn 22 doanh nghiệp, giảm 26% so với cuối năm 2018.

Theo số liệu báo cáo của 23 doanh nghiệp, tổng số lượng người có ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp năm 2019 là 1.086.781 người, giảm 159.415 người, tương đương khoảng 13% so với cuối năm 2018. Trong đó, số lượng người có phát sinh doanh thu, hoa hồng chỉ khoảng 50% là 504.472 người.

Trong một báo cáo trước đây của Bộ Công thương, năm 2018, doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đạt hơn 10.782 tỉ đồng, tăng hơn 2.700 tỉ đồng, tương đương tăng hơn 30% so với năm 2017. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đạt khoảng 5.809 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng năm 2019 đạt khoảng 1.921 tỉ đồng. Như vậy, mỗi người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng năm 2019 trung bình đạt hoa hồng hơn 3,82 triệu đồng. Nếu giữ vững được tốc độ này thì ước tính cả năm 2019, một người bán hàng đa cấp kiếm được hơn 7,6 triệu đồng.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng cho biết trong năm 2019, đã tiếp nhận khoảng 100 lượt khiếu nại, đơn kiến nghị, đơn tố cáo… liên quan đến người tham gia bán hàng đa cấp, giảm mạnh so với các năm trước. Các đơn thư nhận được chủ yếu liên quan đến các doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và doanh nghiệp hoạt động không có giấy phép trong lĩnh vực này...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm