chi tieu du kien

Chỉ tiêu dự kiến Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Chỉ tiêu dự kiến Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

0
Bậc ĐH: Kỹ thuật điện tử - truyền thông, kỹ thuật điện - điện tử, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, thiết kế thời trang, ngôn ngữ Anh, kiến trúc, kinh tế xây dựng (100 chỉ tiêu/ngành), kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kỹ thuật môi trường, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, kế toán, thiết kế nội thất (200 chỉ tiêu/ngành), tài chính ngân hàng (300 chỉ tiêu).