Để khép nạn dịch, mở cửa kinh tế

Để khép nạn dịch, mở cửa kinh tế

05:10 22/11/2021 0

Trong một buổi sáng, tôi nghe nhiều tin liên tiếp: vợ tôi báo tin đồng nghiệp vừa trở thành F0 nên cô ấy là F1; bạn học nhắn vợ chồng đồng môn của chúng tôi vừa nhiễm Covid-19, tòa nhà nơi tôi ở có thêm ca nhiễm…

Trân trọng và ghi nhớ

Trân trọng và ghi nhớ

08:48 10/10/2021 0

TP.HCM đang bắt đầu nói về những ngày “bình thường mới” phía trước. Cũng là thời điểm thành phố chia tay nhiều thành viên trong lực lượng tình nguyện gần 29.000 người từ mọi miền đất nước đã sát cánh cùng thành phố hơn 3 tháng ròng rã.