chia lua chong covid 19

Y bác sĩ Hải Phòng đã sẵn sàng "chia lửa" với Đà Nẵng chống Covid-19

Y bác sĩ Hải Phòng đã sẵn sàng "chia lửa" với Đà Nẵng chống Covid-19

0
Đoàn y bác sĩ thành phố Hải Phòng đã có mặt tại tâm dịch Đà Nẵng để chi viện trong công tác chống dịch Covid-19. Đội ngũ này gồm của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An và Bệnh viện Phụ sản; thuộc 3 chuyên ngành mà thành phố Đà Nẵng đang rất cần là nội hô hấp, hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm.