TikTok đang cải tiến các tính năng bảo vệ an toàn cho người dùng /// AFP

TikTok cải tiến tính năng gia đình thông minh

16:31 06/09/2021 0

TikTok vừa tiến hành cập nhật các cải tiến nhằm nâng cao các biện pháp an toàn dành cho đối tượng phụ huynh và thanh thiếu niên, hướng tới việc phát triển một nền tảng giải trí an toàn, thân thiện cho cộng đồng người dùng.

Người dùng sẽ phải khai báo thông tin ngày sinh nếu muốn sử dụng Instagram  /// Instagram

Instagram sắp buộc người dùng khai báo thông tin ngày sinh

07:40 01/09/2021 1

Instagram vừa công bố các bước bổ sung để giữ cho người dùng nền tảng này có một “trải nghiệm an toàn hơn, riêng tư hơn cho những người trẻ tuổi”, với yêu cầu người dùng phải khai báo thông tin ngày sinh của mình.