Những chiếc bóng

Những chiếc bóng

10:18 16/03/2012 0

“Bây giờ cái bóng là ông chủ, và ông chủ lại là cái bóng. Họ đi kề bên nhau, người nọ trên người kia, đằng trước hoặc đằng sau người kia, tùy theo vị trí mặt trời”. Trích trong Cái bóng, truyện cổ Andersen...