chiec may ky la

The City of Metronome

The City of Metronome

0
Những ý niệm của The City of Metronome bắt nguồn từ Per Bergman và Bjorn Sunesson, hai trong số 9 người của nhóm phát triển của Team Tarsier. Cốt truyện đề cập đến một chiếc máy kỳ lạ có công dụng tạo ý tưởng. The Corporation đã tìm được chiếc máy này và muốn độc quyền về các phát minh của nó nên họ bắt đầu xây dựng chiếc máy cho riêng mình. Trong quá trình tiến hành, họ bắt cóc trẻ em và thành phố của Metronome trở thành nơi ẩn chứa lý tưởng.