Ông Chiêm Quốc Thái trong phiên xử phúc thẩm liên quan đến việc ông bị vợ cũ thuê người chém gây thương tích /// Ảnh: Phan Thương

Bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái có bị làm khó?

11:33 27/12/2019 0

Ông Chiêm Quốc Thái cho biết Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng TP.HCM chậm trễ hủy bỏ ngăn chặn giao dịch liên quan đến một số tài sản, đang khiến ông bị thiệt hại 22 triệu/ngày.