Bị kỷ luật vẫn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua

Bị kỷ luật vẫn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua

02:47 11/03/2013 14

Những ngày qua, dư luận ở Cà Mau bất bình trước việc ông Nguyễn Quốc Định, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở, mặc dù đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng và chính quyền trong năm, nhưng vẫn ký quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2012 cho chính mình.