40 năm máu đổ biên giới Tây Nam - Kỳ 2:  Sao đỏ bên sông Giang Thành

40 năm máu đổ biên giới Tây Nam - Kỳ 2: Sao đỏ bên sông Giang Thành

07:35 28/07/2015 10

(TNO) Sông Giang Thành chảy từ ngã ba sông Giang Thành (kênh biên giới Việt Nam) - sông Prek Tonhon Chas (Campuchia), ngay kề Đồn biên phòng Giang Thành. Qua các đồn, dòng sông đều cuộn mình thành hình cánh sao và người dân Kiên Giang bảo: Những nơi sông cuộn đó, đều ghi dấu hy sinh của bộ đội biên phòng (BĐBP)...