chinh do 1 mobile

Mỹ nhân “tham vọng lập Tây Lương nữ quốc” ở Chinh Đồ 1 Mobile

Mỹ nhân “tham vọng lập Tây Lương nữ quốc” ở Chinh Đồ 1 Mobile

0
Càng gần ngày game mở cửa Alpha Test thì phong trào “nhắn tìm cố nhân” của game thủ lại càng trở nên sôi nổi. Đâu chỉ nam nhân mới mong gặp người cũ, ngay cả nữ nhi cũng chộn rộn hẹn hò ngày kiến quốc, gây dựng cơ nghiệp ở Chinh Đồ 1 Mobile.