T.Ư thảo luận việc tăng cường chỉnh đốn Đảng

T.Ư thảo luận việc tăng cường chỉnh đốn Đảng

06:57 07/10/2021 0

Trong ngày làm việc thứ 3 Hội nghị T.Ư 4, T.Ư làm việc tại hội trường, thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30.10.2016 của T.Ư khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...