chinh phu my dong cua qua nam 2019

Đóng cửa một phần chính phủ Mỹ kéo dài qua năm 2019

Đóng cửa một phần chính phủ Mỹ kéo dài qua năm 2019

0
Ngày 23.12, Giám đốc ngân sách kiêm Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney cho biết tình trạng đóng cửa một phần chính phủ Mỹ sẽ kéo dài đến ngày 3.1. Khi đó, phe Dân chủ đã nắm quyền kiểm soát Hạ viện.