chinh phuc bac cuc

Cờ Việt Nam đã tung bay ở Bắc cực

Cờ Việt Nam đã tung bay ở Bắc cực

19
Hoàng Lê Giang, chàng trai Việt Nam đầu tiên tham gia chinh phục Bắc cực vừa kết thúc hành trình Polar với các đồng đội đến từ các nước trên thế giới.