Kỳ 12: Cà phê chinh phục châu Âu

Kỳ 12: Cà phê chinh phục châu Âu

1
Cà phê khởi sinh ở Ethiopia, thiết lập văn minh cà phê đầu tiên vào thời cực thịnh của đế chế Ottoman và được vinh thăng như thức uống khai triển trí tuệ con người trong thời kỳ Khai sáng châu Âu.
/form>