BHXH Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả các chính sách BHXH /// Ảnh: T.Bình

Hiện đại hóa để nâng cao hiệu quả các chính sách BHXH

13:00 31/12/2019 0

Với gần 90% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 15 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa BHXH để nâng cao chất lượng phục vụ trở thành yêu cầu cấp thiết.