Bị đe mất chức nếu cả làng... giàu lên !

Bị đe mất chức nếu cả làng... giàu lên !

09:00 24/04/2014 2

Dù đánh giá mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012 đều vượt so với mục tiêu đề ra, song cuộc họp Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH ngày 23.4 vẫn lo ngại tính bền vững khi tỉ lệ tái nghèo cao, cận nghèo lớn vì một số nơi không muốn thoát nghèo