Samsung thuê cựu chuyên gia chip của Apple

Samsung thuê cựu chuyên gia chip của Apple

08:26 26/07/2022 0

Như là một phần trong việc điều chỉnh lại chiến lược chip của mình sau một loạt chỉ trích, Samsung đã thuê cựu nhân viên của Apple để làm việc trong một nhóm đặc biệt.

Apple công bố ‘bộ não’ cho dòng Mac cao cấp

Apple công bố ‘bộ não’ cho dòng Mac cao cấp

06:30 19/10/2021 0

Như là một phần trong chiến lược làm chủ thành phần chip quan trọng trên các sản phẩm của mình, Apple đã giới thiệu hai chip xử lý M1 Pro và M1 Max cho MacBook Pro 14 inch và 16 inch mới của công ty.